Linky

Projektoví partneri

Obec Sárisáp

www.sarisap.hu

 

Verejná správa

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 

www.husk-cbc.eu


Národná rozvojová agentúra, Maďarsko

www.nfu.hu


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

www.mpsr.sk


Košický samosprávny kraj

www.vucke.sk

 
Komárňansko-ostrihomská župa

www.kemoh.hu

 

Tretí sektor

Združenie SEPARE

www.zdruzeniesepare.eu

europska-unia.png hungary-slovakia.png budujeme-partnerstva.png