Projektek

Projekt neve: Podnikateľské centrá s podporou inkubátorových a logistických služieb na prihraničnom území HUSK / Inkubátorházak és logisztikai szolgáltatások támogatásával létrehozott vállalkozói központok a HUSK határmenti régió területén

Projekt rövid neve: BUSINESS + LOGISTICS

Projekt kódja: HUSK/1101/1.1.1/0068

A projekt a Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés Program 2007 - 2013 forrásaiból, valamint a Szlovák Köztársaság és Magyarország állami költségvetés forrásaiból finanszírozott.

A projektről:

A közös határon átnyúló projekt Szlovákia és Magyarország területén kerül megvalósításra.

A projekt vezető partnere a GREEN WAY Polgári Egyesület. A határon átnyúló partner pozícióját Sárisáp községe tölti be.

A projekt keretén belül a GREEN WAY Polgári Egyesület fő feladata biztosítani a projekt teljes körű vezetését, a projekt partnereinek külső képviseletét hivatalos és nem hivatalos kapcsolatok esetén az elsőfokú ellenőrzés képviselőivel (Szlovákia Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma), a vezető szerv képviselőivel (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Magyarország) és a Közös Technikai Titkárság képviselőivel Budapesten. Az egyesület felel a megfigyelő jelentések és kifizetési igények kidolgozásáért és benyújtásáért  a projekt szintjén, a projekt tevékenységeinek vezetéséért, a projekt mutatóinak teljesítése ellenőrzéséért. 

Sárisáp községe Komárom-Esztergom Megye területén fekszik. A határon átnyúló partner feladata az, hogy biztosítsa a beruházási szándékának gördülékeny teljesítését, részt vegyen a vezető partnerrel való aktív együttműködésben a megfigyelő jelentések és kifizetési igények elkészítésénél és benyújtásánál. 

A projekt általános célja növelni a kis- és középvállalkozások vállalkozói környezetének versenyképességét, támogatni a Kassai járás és Komárom-Esztergom Megye határmenti régiójának gazdaságát és lakosai életszínvonalának növelését.

A projekt főként az alábbiakra összpontosít:

- kis- és középvállalkozások tevékenységének és kereskedelmi eredményeinek növelése az érintett területen;
- megfelelő eszköz létrehozása ezek fejlesztése érdekében, a célcsoportok közötti összetartás megerősítése;
- több hozzáférhető megoldás alkalmazása mindkét állam vállalkozásainak támogatása és fejlesztése terén;
- külföldi beruházók befogadásának támogatása az aránylag elmaradott régiókban, mindezt megfelelő helyszíni feltételek és minőségi szolgáltatások megvalósításának köszönhetően a vállalkozások jobb és egyszerűbb működtetése érdekében, illetve a hatékonyabb logisztikai árucsere érdekében az adott térségben.

A projekt fentebb vázolt céljai a projekt több tevékenységének megvalósítása által lesznek teljesítve, ezekből kulcsfontosságúak az alábbiak:

- vállalkozói inkubátorház létrehozása logisztikai központtal Szlovákiában és vállalkozói inkubátorház létrehozása Magyarországon, amelyek a határ mindkét oldalán működő vállalkozóknak nyújtanak segítséget;
- különböző közös oktatások és workshopok megvalósítása kis- és középvállalkozások számára oktatás és networking céljával (vállalkozói lehetőségek feltérképezése és együttműködési börzék és események);
- szlovák és magyar vállalkozások közös marketingje külföldi vállalkozásokkal és egyéb alanyokkal szemben.

Egyben a projekt érinti a kirekesztett (marginalizált) roma közösség problémájának megoldását is, mégpedig ezen közösség részleges bekapcsolásával a projekt tevékenységeibe.

Projekt időtartama: 10/2012 – 09/2014

Célcsoportok:  szakmai és laikus nyilvánosság, területi önkormányzatok, kis- és középvállalkozások, határmenti térség lakosai.

Projekt elvárt eredményei:

  • Az építmény megvalósításához szükséges kidolgozott tervdokumentáció
  • Szakmai workshopok és találkozók kis- és középvállalkozók és önkormányzatok képviselőinek részvételével 
  • Kiépített logisztikai központ inkubátorházzal Szlovákiában és vállalkozói inkubátorház Magyarországon
  • Beszerzett árucikkek – logisztikai központ és inkubátorház, valamint vállalkozói inkubátorház berendezése  
  • A projekt és a határmenti program nyilvánosságának biztosítása nyomtatott médiák, honlap, projekt nyitó és záró konferenciájának segítségével
  • Projekt vezetésének, illetve annak sikeres lezárásának biztosítása

europska-unia.png hungary-slovakia.png Building-partnership1.jpg